30 ledna, 2013

Přesunutí blogu

Tento blog jsem přesunula pod nové jméno na novou adresu - wellbekind.blogspot.com. Dále budu publikovat již jen tam. Pokud jste tento blog sledovali či na něj odkazovali, prosím, přesuňte svou pozornost i odkazy na novou adresu, díky :)

K změně názvu, přesto, že už byl celkem zavedený, jsem se rozhodla proto, že nevyjadřoval přesně to, o co usiluji. Veganství není to jediné, co mám na zřeteli, respektive, je to součást něčeho širšího. Navíc píšu i o jiných věcech než jen o zvířatech a veganství. Slovo etika ve spojení s veganstvím se mi pak zdálo příliš mravokárné. Název We'll be kind - Budeme laskaví je mi bližší a odkazuji na něj radši. Cítím, že lépe vyjadřuje to, o co se svým psaním i působením snažím.
Přemistěme se tedy na novou adresu a pokud vás moje psaní zaujímá, přihlašte se se svým účtem k odběru či zasílání nových příspěvků emailem :)
B.


This blog has been moved to a new address under a new name: wellbekind.blogspot.com. From now on I will only post there. If you had followed this blog or linked to it, please move your attention and links to the new address, thank you :)
I decided to change the name because the previous one - Vegan Ethics didn't fully reflect what I am trying to achieve with this. Veganism is not the only thing I live, or to say, it is a compound of a whole. And I write about other things than animals and veganism, too. Apart from this, the term Ethics in a combination with veganism felt a bit moralizing (more like that in Czech than English). We'll be kind feels closer to what I want and is easier for me to share. It goes more to the point of what I am trying to create with my writing and actions.
So let's move on to the new address and if you want to, follow me with your Google / Blogspot account or submit an email address to receive updates by email!
B. :)

Žádné komentáře:

Okomentovat